Usg jamy brzusznej to jedno z najczęściej wykonywanych badań wśród wielu różnych badań diagnostycznych. Jest to zdecydowanie nieinwazyjna metoda , pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Charakteryzuje się dużą dokładnością: umożliwia wykrywanie w narządach nawet bardzo małych zmian. Badanie pozwala nam określić kształt i wielkość narządów oraz ich faktyczny stan. Na podstawie uzyskanych wyników podejmuje się decyzje o leczeniu, profilaktyce lub też odstępuje się od dotychczas stosowanej terapii. Jeśli chcesz wykonać profesjonalne badanie usg jamy brzusznej – zapraszamy do kontaktu.

Usg brzucha - na czym polega?

Fale akustyczne o wysokiej częstotliwości, wykorzystywane są do obrazowania wnętrza ludzkiego ciała. Są one niesłyszalne dla ludzkiego ucha, w zakresie od 1 do 10 MHz. Bezinwazyjnie oraz bezboleśnie przenikają do naszego ciała i rozchodzą się, nie uszkadzając przy tym  komórek. W porównaniu do promieni rentgenowskich są bardzo bezpieczne. Poza tym nie mam tutaj konieczności wprowadzania do organizmu żadnych płynów, w celu powstania kontrastu. Ciekawostkę stanowi fakt, że każdy każdy narząd odbija ultradźwięki inaczej, co pozwala na rozpoznanie nam jego struktury. Śmiało można użyć też stwierdzenia, że ultrasonograf układa odbite fale w obrazy, rejestruje kształty i dzięki temu widać odchylenia od normy.

Istotną część aparatu stanowi głowica, która jest bogata w przetwornik ultradźwięków. Obraz narządu lub wybranej tkanki powstaje na monitorze dzięki temu, że impuls akustyczny zostaje zamieniony na elektryczny. Przed badaniem trzeba odsłonić odpowiedni fragment ciała, który lekarz przez przyłożeniem głowicy smaruje żelem ułatwiającym przewodzenie. Przesuwając głowicę, uzyskuje obraz całego badanego narządu. Odbite od różnych ośrodków fale powracają do głowicy w różnym czasie i osiągają różną siłę, zależnie od rodzaju i umiejscowienia tkanki, od której się odbiły. W ten sposób aparat USG jest w stanie w sposób wizualny odtworzyć obraz struktury i lokalizacji elementów badanego obszaru oraz ich ruchu w czasie rzeczywistym. Badania wykonane przy użyciu funkcji dopplera umożliwiają ponadto obrazowanie prędkości czy kierunku przepływu krwi w naczyniach tętniczych i żylnych.

Jak przebiega badanie USG?

Badanie rozpoczyna się od ułożenia pacjenta na kozetce i odsłonięcia badanej okolicy, w tym przypadku brzucha. Podczas procedury, w celu poprawy kontaktu głowicy z powierzchnią badaną, używany jest żel. Nanosi się go na głowicę oraz skórę. W trakcie badania lekarz przesuwa głowicę, wywierając na nią nacisk w pewnych miejscach oraz prosząc pacjenta o proste manewry, takie jak głęboki wdech i jego wstrzymanie czy obracanie się do pozycji na boku. Uzyskiwane projekcje widoczne są na ekranie w czasie rzeczywistym. Lekarz może w czasie badania dokonywać pomiarów, a także zapisywać konkretne obrazy, a następnie wydrukować je i dołączyć do wyniku opisowego.

Usg brzucha - co wykrywa

  • położenie narządów jamy brzusznej,
  • wielkość narządów – czy jest ona prawidłowa, czy mamy do czynienia z hipoplazją, czyli niedorozwojem, czy też z powiększeniem któregoś z nich,
  • strukturę narządów – z jej zaburzeniem mamy do czynienia choćby w marskości wątroby,
  • echogeniczość narządów miąższowych – jeśli jest nieprawidłowa, pozwala wysunąć podejrzenie zaburzeń tych narządów, takich jak stłuszczenie lub toksyczne uszkodzenie wątroby,
  • obecność zmian guzowatych w narządach,
  • obecność torbieli w narządach,
  • obecność złogów w pęcherzyku żółciowym lub układzie moczowym,
  • obecność zastoju w drogach moczowych,
  • obecność płynu w jamie otrzewnej i innych przestrzeniach,
  • obecność, kierunek i prędkość przepływu w naczyniach krwionośnych.

Jak przygotować się do badanie usg jamy brzusznej?

Warto unikać

Warto unikać pokarmów wzdymających, takich jak na przykład kapusta czy groch przez 2-3 dni poprzedzające badanie. Ewentualnie można dzień przed badaniem do każdego głównego posiłku przyjmować lek zawierający simetykon.