dr n. med. Agata Błaszczyk

Specjalista chorób oczu

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista chorób oczu z wieloletnim doświadczeniem okulistycznym. Od 1996r. lat pracuje jako Starszy Asystent w Oddziale Chorób Oczu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu. Specjalizuje się w chirurgii przedniego odcinka oka, przeprowadzaniu operacji zaćmy oraz operacji przeciwjaskrowych. Wykonuje operacje odwarstwienia siatkówki, metodą klasyczną (opasanie gałki ocznej). Zajmuje się również diagnozowaniem i leczeniem wysiękowej postaci starczego zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), iniekcjami doszklistkowymi preparatami antyVEGF.

Bierze udział w licznych konferencjach cyklicznych : zjazdy krajowe i zagraniczne (coroczny zjazd Amerykańskiej Akademii Okulistycznej, coroczny zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgów Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej). Posiada członkostwo Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Amerykańskiej Akademii Okulistycznej oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej. Uczestniczyła w zjazdach światowych (Światowy Kongres Okulistyczny – Japonia)

Lek. Katarzyna Godlewska

Specjalista chorób oczu

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista Chorób Oczu. Starszy asystent w Oddziale Okulistycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem jaskry, leczeniem AMD.

Jest uczestnikiem wielu konferencji okulistycznych.

Lek. Maja Rokicka

Specjalista chorób oczu

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista Chorób Oczu.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób przedniego i tylnego odcinka oka.

Jest uczestnikiem licznych konferencji i kursów

Dr n. med. Bartosz Fabijanczyk

Specjalista chorób oczu

Absolwent Wydziału Lekarskiego na Akademii Medycznej oraz okulistyki na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Od 20 lat pracuje jako specjalista na Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu.

Specjalizuje się w chirurgii przedniego odcinka, leczeniu wysiękowej postaci AMD.

Uczestniczył w międzynarodowych zjazdach okulistycznych (ESCRS – zjazdy w Europie, EVRS – zjazdy w Europie, WOC – zjazd w Japonii).

Lek. Tomasz Grędysa

Specjalista chorób oczu

Ukończył wydział lekarski WAM w 1997r, specjalista chorób oczu od 2007. Starszy asystent w Oddziale Okulistycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu.

Wykonuje zabiegi fakoemulsyfikacji zaćmy, przeciwjaskrowe chirurgiczne i laserowe, drobne zabiegi okulistyczne na aparacie ochronnym oka, a także zajmuje się leczeniem i laseroterapią schorzeń siatkówki, leczeniem AMD (iniekcje leków doszklistkowych).

Jest członkiem ASCRS – Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Refrakcji, ESCRS – Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Refrakcji, EURETINA – Europejskiego Towarzystwa Specjalistów Siatkówkowych, Amerykańskiej Akademii Okulistyki.

Lek. Robert Błaszczyk

Specjalista Chorób Wewnętrznych

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista Chorób Wewnętrznych. Jest starszym asystentem w Oddziale  Chorób Wewnętrznych Centrum Medycznego Boruta w Zgierzu.

Od wielu lat specjalizuje się w diagnostyce USG i USG Doppler m posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Corocznie uczestniczy w  licznych kursach i szkoleniach w dziedzinie USG.

Zuzanna Błaszyczk

Pracownia Perymetrii