Badanie pola widzenia

Badanie pola widzenia, inaczej perymetria, wykonywane jest w celu określenia powierzchni widzianej, bez poruszania gałką oczną. Brak ubytków w zakresie widzenia świadczy o prawidłowym funkcjonowaniu nerwu wzrokowego oraz  właściwym działaniu płatów kory mózgowej.

Pacjent podczas badania pola widzenia nie odczuwa żadnych nieprzyjemności, ponieważ cały przebieg jest bezbolesny i nieinwazyjny. Czas trwania badania jest krótki. Przed wizytą pacjent powinien być wypoczęty. Zadzwoń do nas, aby umówić się na wizytę!

Badanie pola widzenia na czym polega?

Na początku badania zostaje określona ostrość widzenia. Podczas perymetrii pacjent musi współpracować z lekarzem. Osoba poddawana badaniu siada przed aparatem z podbródkiem i czołem opartym na specjalnych podpórkach. Samo badanie ma na celu ustalenie, jak duża część pola widzenia jest w zasięgu wzroku pacjenta. Oko podczas badania jest nieruchome. Głowa pacjenta również jest nieruchoma i ułożona w odpowiedniej pozycji, na specjalnym miejscu (wcześniej wspomnianych podpórkach aparatu). Jedno oko jest zasłonięte, a drugie odpowiedzialne jest za wykonanie zadania. Zadanie to polega na tym, że wyświetlone są różne kształty, rozmieszczone w innych miejscach. Pacjent musi dać informację zwrotną, zazwyczaj za pomocą wciśnięcia przycisku w momencie, gdy zauważy dany znak. Wynikiem badania jest schemat – wykonany oddzielnie dla każdego oka. Ma on na celu obrazować obecność i lokalizację ewentualnych ubytków w polu widzenia. Ubytki takie zwykle świadczą o obecności zmian chorobowych w obrębie siatkówki oka pacjenta. W efekcie lekarz uzyskuje zakres pola widzenia badanego oka i może podjąć działania w celu dalszego leczenia.

Badanie pola widzenia neurologiczne

Widoczne braki w polu widzenia często są konsekwencją zmian neurologicznych. Przyczyną może być uszkodzenie nerwu wzrokowego, który przewodzi obraz lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu płatów kory mózgowej.
Przy podejrzeniu ewentualnych zmian w układzie nerwowym – badanie pola widzenia jest jednym z podstawowych, zalecanych diagnostyk. W neurookulistyce perymetria służy do monitorowania oraz oceny funkcjonalnej. W urządzeniach do przeprowadzenia badania pola widzenia istnieje wiele różnych programów pozwalających rozpoznać ubytki w polu widzenia.

Badanie pola widzenia - wskazania do wykonania

Perymetria – badanie pola widzenia najczęściej wykonywane jest w celu diagnozy oraz monitorowania przebiegu jaskry. Osoby mające problem z widzeniem na wprost lub z boku, powinni się zgłosić na takie badanie.

Perymetria pomaga diagnozować takie schorzenia, jak:

• choroby nerwu wzrokowego
• rozwarstwianie się siatkówki oka
• zwyrodnienie plamki żółtej związane
• problemy z widzeniem ostrości

Dodatkowo badanie pola widzenia zalecane jest w niektórych chorobach neurologicznych oraz przy nadciśnieniu tętniczym. Perymetria może zostać również zlecona po wypadku, pobiciu czy przeżyciu innej sytuacji, która mogłaby doprowadzić do fizycznego urazu oka.
Badanie pola widzenia wymaga współpracy pacjenta z okulistą dokonującym badanie. Z reguły nie jest ono wykonywane u małych dzieci oraz osób starszych, które cierpią na zaburzenia orientacji.

Perymetria - interpretacja wyników

Wyniki perymetrii analizowane są na podstawie przyjętych norm zakresu postrzegania przestrzeni.
Badanie pola widzenia ukazuje, pod jakimi kątami pacjent rejestruje obraz. Należy również pamiętać, że najbardziej wiarygodne wyniki daje dopiero drugie, bądź trzecie badanie, gdyż z początku trzeba wziąć pod uwagę fakt, że pacjent może nie do końca wiedzieć, na czym ono polega. Pierwsze kilka minut, podczas których pacjent oswaja się z badaniem pola widzenia, może powodować odchylenia w końcowym wyniku.
Nieznaczne odchylenia są dopuszczone i nie muszą one oznaczać ubytków.

Poniżej przedstawiamy prawidłowe kąty dostrzegalności, dla poszczególnych stref patrzenia:
• strefa okolic skroni: 85–100 stopni
• widzenie od dołu: 65–70 stopni
• strefa okolic nosa: 55–60 stopni
• widzenie od góry: 45–50 stopni

Normy te mają charakter ogólny. Podczas badania osób starszych – przyjmowane są niższe wartości norm. Związane to jest z naturalnym procesem starzenia się, tym samym pogarszania się wzroku. W przypadku wykonywania badań starszych pacjentów lekarz dokonuje indywidualnej oceny.
Ostateczne wyniki badania pola widzenia ukazane są na mapce, której wyniki powinien zinterpretować lekarz.

Badanie pola widzenia cena

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Medycznym Dąbrowskiego w celu uzyskania informacji na temat ceny wykonanie badania pola widzenia. Z pewnością dobierzemy również dla Państwa najwygodniejszy termin wizyty.