OCT, czyli optyczna koherentna tomografia (ang. Optical Coherence Tomograph), to jedno z najnowocześniejszych narzędzi do badania narządu wzroku. Badanie metodą OCT dokładnie ocenia stan przedniej i tylnej części gałki ocznej, rogówki, plamki, siatkówki, kąta przesączania oraz nerwu wzrokowego. 

Badanie jest bardzo precyzyjne, a jego dokładność okuliści porównują do mikroskopowej analizy pobranego operacyjnie wycinka tkanki. OCT może być wykonywane wielokrotnie, dzięki czemu możliwe jest, nie tylko szybkie zdiagnozowanie, ale również kontrolowanie przebiegu choroby i leczenia. Jest istotnym etapem w procedurze kwalifikowania pacjenta do zabiegu.

Badanie dna oka wykonywane w Centrum Medycznym Dąbrowskiego w Zgierzu to gwarancja rzetelności. Zadzwoń do nas, aby umówić się na swoją wizytę. 

Kto powinien wykonać badanie OCT?

Przede wszystkim pacjenci, którzy zostali na takie badanie skierowani przez lekarza. Najczęściej na wykonanie badania kieruje się osoby w podeszłym wieku, osoby ze zwyrodnieniami plamki żółtej. Powodem skierowania mogą być też otwory w plamce żółtej, obrzęk plamki żółtej, nowotwór oka, zmiany cukrzycowe na dnie oka. Badanie OCT oka jest także bardzo skuteczne w rozpoznawaniu, a później monitorowaniu przebiegu jaskry.

Co wykrywa badanie OCT ?

Przede wszystkim badanie metodą Optycznej Koherentnej Tomografii służy do kontrolowania narządu wzroku, u osób skarżących się na dolegliwości związane z pogorszeniem widzenia. Przy pomocy badania można zdiagnozować np.:

  • AMD – zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem
  • otwór w plamce,
  • obrzęk plamki innego pochodzenia,
  • zwłóknienie przedplamkowe,
  • makulopatia cukrzycowa,
  • nowotwory,
  • centralna retinopatia surowicza
  • choroby siatkówki

Nieprawidłowości w badaniu OCT mogą wskazywać nie tylko na choroby związane z narządem wzroku. Badanie może być traktowane jako pomocnicze przy diagnozowaniu innych chorób ustrojowych takich jak: nadciśnienie tętnicze, choroby krwi (anemia, białaczka), choroby związane z ciśnieniem wewnątrzczaszkowym, cukrzyca, a także niektóre choroby neurologiczne.

Badanie OCT - na czym polega

OCT daje możliwość wczesnego wykrycia niepokojących zmian i wdrożenia odpowiedniego leczenia, dzięki któremu można powstrzymać rozwój, lub nawet wyleczyć choroby oczu. Badanie polega na skanowaniu struktury oka, za pomocą bezpiecznego światła zbliżonego do promieniowania podczerwonego. Stało się ono niezwykle popularne, ponieważ zastąpiło bardziej inwazyjne metody badania oka. Badanie OCT umożliwia obejrzenie przekrojów tkanek oka bez konieczności fizycznego naruszania struktur ciała. Analizując współczynnik odbicia światła, lekarz ma możliwość uzyskania obrazu o bardzo wysokiej rozdzielczości i dokładności. 

Przebieg badania OCT

Badanie jest bezbolesne oraz nieinwazyjne. Pacjent siada przed aparatem i opiera głowę na statywie. Jeżeli źrenica nie jest wystarczająco szeroka, lekarz musi zastosować krople do oczu. Po zakropleniu rozszerzanie źrenicy trwa około 15-20 minut. Kiedy pacjent jest już gotowy, lekarz rozpoczyna skanowanie dna oka za pomocą spójnej wiązki światła i w czasie rzeczywistym ogląda wyniki badania na ekranie. Badanie trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut. Należy pamiętać, że efekt rozszerzenia może utrzymywać się do 4 godzin, dlatego nie powinno się przyjeżdżać na badanie samochodem ani w trakcie godzin pracy!

 

Badanie OCT u kobiet w ciąży

Badanie przeprowadzane jest bezkontaktowo ani nie wymaga podawania dożylnie fluoresceiny, dzięki czemu jest całkowicie bezpieczne. Nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wykonania badania podczas ciąży. Badanie może być wykonywane kilkakrotnie w czasie trwania ciąży. 

 

Wyniki badania OCT

Wyników badania nigdy nie należy interpretować samodzielnie.

Wynik OCT przedstawiany jest w postaci barwnego wydruku, który porównuje się z wynikiem osób zdrowych, tak zwanym wzorcowym. Za interpretację wyników badania  zawsze odpowiada lekarz kierujący na badanie, posiadający specjalistyczne kwalifikacje i wystawiający diagnozę na ich podstawie.

Badanie OCT cena

Jeśli chcą Państwo uzyskać informację na temat kosztów wizyty w Centrum Medycznym Dąbrowskiego, zapraszamy do kontaktu z nami.