Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria), potocznie nazywanym badaniem ciśnienia w oku, to jedno z najczęściej wykonywanych badań okulistycznych także w naszym Centrum Medycznym. Badanie to wykonywane jest przez lekarza okulistę podczas niemal każdej wizyty. To proste badanie pozwala lekarzowi stwierdzić szereg nieprawidłowości: od nadciśnienia tętniczego, po jaskrę.
Badanie okulistyczne zaleca się przeprowadzać regularnie, co najmniej raz na dwa lata, a u starszych pacjentów nawet co rok. Dzięki badaniom okulistycznym można wykryć wiele poważnych schorzeń. Zatem ważne jest, aby pacjenci zgłaszali się na badania profilaktyczne regularnie. 
Zadbaj o swój wzrok, zadbaj o swoje zdrowie i już teraz umów się na wizytę profilaktyczną w Centrum Medycznym Dąbrowskiego

Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego - wskazania

Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego stanowi integralną część rutynowego badania okulistycznego, więc pacjent nie musi mieć specjalnych wskazań, aby je wykonać. Jednak u pewnej grupy osób jest szczególnie wskazane gdy:

 • pacjenci chorują na jaskrę – wskazane wykonywanie badanie z regularnością nawet do kilku razy w roku
 • pacjenci z podejrzeniem oraz stwierdzeniem nadciśnienia ocznego – w celu regularnego monitoringu postępowania choroby
 • pacjenci po zabiegach na gałce ocznej – w celu weryfikacji procesu gojenia.

Badanie ciśnienia w oku - na czym polega?

Badanie ciśnienia w oku, czyli badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria) polega na ocenie przez lekarza przy pomocy specjalistycznych przyrządów, czy ciśnienie w oku jest podwyższone, czy nie. Badanie to przeprowadza się przy okazji niemal każdej wizyty u lekarza okulisty, nawet przy badaniach dotyczących medycyny pracy. Pozwala ono szybko wyeliminować główny czynnik schorzenia jakim jest jaskra, a także nadciśnienie w oku.

Badanie ciśnienia oka - rodzaje

Wyróżniane są cztery główne typu badania ciśnienia w oku:
 • metoda impresyjna Schiøtza

  To stara metoda, stosowana od początku XX wieku. Wykorzystuje ona pomiar stopnia wgłębienia rogówki i na tej podstawie pozwala lekarzowi określić, czy ciśnienie w oku mieści się w normie, czy nie. Mimo, że jest nadal stosowana w niektórych przychodniach, fakt, iż jest obarczona dużym błędem pomiarowym sprawia, że jest coraz mocniej wypierana przez bardziej nowoczesne oraz mniej uciążliwe dla pacjentów metody
 • metoda aplanacyjna Goldmanna

  Polega ona na analizie spłaszczenia rogówki. Metoda jest nieprzyjemna dla pacjenta i wymaga wcześniejszego znieczulenia rogówki. Lekarz wywołuje nacisk końcówką aparatu na rogówkę pacjenta spłaszczając ją. Stopień jej spłaszczenia pozwala ocenić wielkość ciśnienia wewnątrz oka pacjenta. Najnowszą odmianą metody aplanacyjnej jest metoda aplanacyjna elektroniczna “tono – pen”, która oprócz mniejszego błędu pomiaru, wywołuje także mniejszy nacisk na oko pacjenta i dodatkowo końcówka aparatu wyposażona jest w osłaniający kapturek, co razem sprawia, że badanie jest mniej nieprzyjemne dla pacjenta.
 • metoda dynamiczna konturowa Pascala

  Wykonywana jest przy pomocy aparatu wyposażonego w czujnik pizoelektryczny, który dotyka powierzchni oka, ale nie wywołuje nacisku. Wyniki pomiarów tą metodą mogą być wyższe od wyników otrzymanych za pomocą innych metod, jednakże metoda dynamiczna dodatkowo pozwala na pomiar amplitudy tętna gałkowego.
 •  metoda typu “air puff”

  Wykorzystuje pomiar podmuchu powietrza skierowanego bezpośrednio na rogówkę oka.

Prawidłowe ciśnienie w oku

Ponieważ każdy rodzaj badania ciśnienia w oku jest obarczony błędem pomiarowym, należy bardzo ostrożnie podchodzić do analizy wyników tego badania. Lekarz okulista zna różnice pomiędzy metodami i tak ją wybiera, aby jak najlepiej zdiagnozować swojego pacjenta. Średnia wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego to około 16 +/-3 mmHg. Za wysokie ciśnienie w gałce ocznej przyjmuje się takie powyżej wartości 21 mmHg i wówczas występuje ryzyko jaskry. Jednakże u niektórych pacjentów uszkodzenia jaskrowe pojawiają się przy ciśnieniu poniżej wartości 21 mmHg. Wówczas mamy do czynienia z jaskrą normalnego ciśnienia.

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego - czynniki

Na wynik pomiaru ciśnienia wewnątrz gałki ocznej ma wpływ wiele czynników, m.in.:

 • zaburzenia filmu łzowego
 • zaburzenia powierzchni rogówki
 • centralna grubość rogówki
 • zaburzenia w układzie naczyniowym oka
 • nieprawidłowe ustawienie oka podczas badania
 • zbyt duże napięcie mięśni oczu
 • brak odpowiedniej współpracy pacjenta z lekarzem wykonującym badanie
 • nieprawidłowy pomiar.

Większą ilość informacji na temat, w jaki sposób zachowuje się ciśnienie w różnych porach dnia można otrzymać poprzez wykreślenie tzw. “krzywej ciśnienia wewnątrzgałkowego”. Krzywą taką ustala się po wykonaniu szeregu pomiarów na przestrzeni jednego lub dwóch dni. Wówczas lekarz może zaobserwować jak bardzo i jak często ciśnienie w oku pacjenta się zmienia. Różnice ciśnienia wykraczające ponad 4 mmHg stanowią podejrzenie jaskrowe i świadczą o możliwości wystąpienia jaskry u pacjenta.

Wszystkie powyższe czynniki powinny być wzięte pod uwagę przy diagnozie wraz z innymi wynikami badań oraz szczegółowym wywiadem lekarskim. W efekcie pacjent otrzyma fachową poradę oraz lekarz dobierze odpowiedni proces leczenia schorzenia.

Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego - ile kosztuje?

Badanie ciśnienia w oku stanowi integralną część każdego badania okulistycznego i jego koszt jest wliczony w koszt całej wizyty. Jeśli chcą Państwo uzyskać informację na temat kosztów wizyty w Centrum Medycznym Dąbrowskiego, zapraszamy do kontaktu z nami.