Specjalista

dr n. med. Agata Błaszczyk

Specjalista chorób oczu

Ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi. Od lat specjalizuje się w zwalczaniu chorób oka. Od ponad 20 lat pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu korzystający z oddziału Chorób Oczu mogą korzystać z pomocy Pani dr. Agaty. Do szczególnych zabiegów w jej wieloletnim portfolio zalicza się chirurgia przedniego odcinka oka, przeprowadzanie operacji zaćmy oraz operacji przeciwjaskrowych. W swojej profesji nabyła ogromnego doświadczenia w przypadku zabiegów odwarstwiania siatkówki metodą klasyczną (opasanie gałki ocznej) oraz diagnozowania i leczenia wysiękowej postaci starczego zwyrodnienia plamki AMD poprzez stosowanie iniekcji doszklistowych preparatami antyVEGF.

Mimo ogromu pracy, wciąż jest częścią społeczności biorącej czynny udział w licznych konferencjach cyklicznych (coroczny zjazd Amerykańskiej Akademii Okulistycznej, coroczny zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgów Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej). Może poszczycić się członkostwem w Polskim Towarzystwie Okulistycznym, Amerykańskiej Akademii Okulistycznej oraz Amerykańskim Stowarzyszenu Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej. Doktor uczęszczała na zajazdy lekarskie światowego formatu (Światowy Kongres Okulistyczny – Japonia)